APAC CREATOR DAY 2022

การรวมตัวกับของเหล่าครีเอเตอร์ตัว TOP จากทั่วทั้ง APAC ปีนี้จัดขึ้นที่ Facebook APAC HQ , Marina ONE Complex ประเทศสิงคโปร์ 

Magic Box Digital ได้พา Basgamer  Pinkguschu LUNAMOON  CigaretteS และ HuaHed ตัวแทนครีเอเตอร์ไทยบินไปร่วมงานในนี้ด้วย

งานนี้นอกจากความรู้และความสนุกแล้ว ยังเป็นพื้นที่ให้ครีเอเตอร์จากทั่ว APAC ได้แลกเปลี่ยน สร้างสรรค์ และสนุกกับการทำคอนเทนต์ร่วมกันอีกด้วย

Share

See more details at facebook